Solární elektrárny na klíč

Výroba elektrické energie za použití fotovoltaických panelů je v současnosti jedním z nejrozšířenějších způsobů přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Jedná se tak o energii z „OZE – obnovitelného zdroje energie.

Používané technologie

Prodej fotovoltaických modulů a měničů značek Bauer, QCells, CanadianSolar, Fronius, SMA, Huawey a dalších výrobců. Sortiment fotovoltaických elektráren nedržíme skladem a jeho dostupnost je na dotaz.

Obnovitelné zdroje energie

Získávání a následné využití této el. energie lze rozdělit do několika typů dle způsobu instalace.

Ostrovní systém – fotovoltaické ektrárny
Ostrovní elektrárna označováná často anglickým termínem „Gridd OF“ či „Island system“ je elektrárna u které není žádné napojení na distribuční síť. Vyrobená energie se spotřebovává výhradně v místě, pro které byl zdroj vyhotoven. Přednosti této elektrárny je jistá nezávislost na cizích zdrojích. Spotřebu energie je nutné dále upravovat dle možností výroby. Z toho vyplívá i nevýhoda tohoto typu elektrického zdroje a to je případna akumulace přebitků. Přebytky nelze jako u typu síťové elektrárny posílat do distribuční sítě a tak je nutno instalovat baterie či akumulační nádrže teplé vody. Tato instalace je vhodná pro objekty samostatně stojící, kde napojení na distribuční síť je komplikované.

Síťová fotovoltaická elektrárna
Síťová fotovoltaická elektrárna označováná termínem „Gridd ON“ je v soušasné době nejrozšířenějším typem zdroje fotovoltaických elektráren. Jak je už z názvu patrné jedná se zdroj elektrické energie napojený na distribuční síť. Díky rozvinutému stavu je distribuční sít schopna přesouvat výroby a přebytky dle aktuálních potřeb, není tedy nutné užití baterií či nádrží pro akumulaci. Je však vhodné vyrobenou energii spotřebovávat v místě její výroby a spotřebu nadále upravovat dle aktuální produkce elektrické energie.

Hybridni fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna s hybridním měničem je zdroj elektrické energie jež je připojen do distribuční sítě, je však schopna fungovat v ostrovním režimu. Dnes je tento typ elektrárny nejpreferovanějším typem a to z důvodu možnosti akumulace do vlastních baterií a rozvržení nasledné spotřeby. Oproti klasické síťové fotovoltaické elektrárně je však finančně náročnější a to z důvodu užitých komponentů.

Řešení výroby elektřiny z fotovoltaických modulových systému se zabýváme od roku 2006. Zajišťujeme projektování solárních elektráren, inženýring, realizaci , servis – revize, diagnostiku a poradenství.